Memorial
Filial seç

Keyfiyyətə nəzarət

Beynəlxalq laboratorxarici nəzarət

Memorial Hospitalda testlərin keyfiyyətinə laboratordaxili və laboratorxarici audit proqramları vasitəsilə nəzarət həyata keçirilir. KBUDEK, RİQAS və EQAS beynəlxalq laboratorxarici nəzarət kontrol proqramları ilə əməkdaşlıq mövcuddur. Klinika İSO 9001 keyfiyyət standartları ilə sertifikatlaşdırılmışdır.